Γλαύκωμα

Γλαύκωμα είναι μια ομάδα νόσων του οφθαλμού που χαρακτηρίζεται από βλάβη στο οπτικό νεύρο και συνοδεύεται από μη αναστρέψιμη απώλεια της περιφερικής όρασης και, σε προχωρημένες περιπτώσεις, σε απώλεια της κεντρικής όρασης.

Γλαύκωμα

Γλαύκωμα – Όραση ασθενούς

 

Είδη γλαυκώματος

Τα είδη του γλαυκώματος είναι:

  • το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας
  • το οξύ και χρόνιο γλαύκωμα κλειστής γωνίας
  • το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα
  • το χρωστικό γλαύκωμα
  • το γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης
  • το συγγενές γλαύκωμα
Γλαύκωμα - Δημιουργία γαλυκώματος

Γλαύκωμα, Πώς δημιουργείται;

 

Όλοι οι άνθρωποι άνω των 40 ετών, και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν ιστορικό γλαυκώματος στην οικογένεια, πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.