Μυωπία

Μυωπία - laser Μυωπίας

Μυωπία και Laser Μυωπίας

Τι είναι μυωπία;

Μυωπία είναι το διαθλαστικό σφάλμα,  κατά το  οποίο  μία παράλληλη δέσμη ακτίνων εισερχόμενη στο μάτι δεν εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή, αλλά μπροστά από αυτόν,  με αποτέλεσμα το είδωλο ενός αντικειμένου να μην απεικονίζεται με ευκρίνεια στον  αμφιβληστροειδή.

Η μυωπία αυξάνεται  κατά την περίοδο της ανάπτυξης και σταθεροποιείται μετά την ενηλικίωση.

Η Femtosecond Lasik   είναι η νέα μέθοδος που διορθώνει τη μυωπία μέσα σε λίγα λεπτά και ο ασθενής απαλλάσεται από τα γυαλιά , αποκτώντας φυσιολογική όραση.

Μυωπία laser Μυωπίας

Μυωπία

Στη μυωπία η όραση είναι φυσιολογική στις κοντινές αποστάσεις και θολή στις μακρινές.

Μυωπία - laser μυωπίας

Πως βλέπει ο ασθενής με μυωπία (δεξιά)