Πρεσβυωπία

presviopia

Τι είναι η πρεσβυωπία;

Πρεσβυωπία είναι η κατάσταση κατά την οποία με την πάροδο της ηλικίας ελαττώνεται η ικανότητα του ματιού να εστιάζει κοντά.

Είναι μια αναμενόμενη κατάσταση και εμφανίζεται σε όλους σχεδόν μετά την ηλικία το 40 με 50 χρονών.

Πρεσβυωπία

Πρεσβυωπία

 

Το πρόβλημα της πρεσβυωπίας είναι αντικείμενο  μελέτης από την παγκόσμια οφθαλμολογική κοινότητα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα πολύπλοκη κατάσταση στην οποία συμμετέχουν δομές τόσο του εγκεφάλου όσο και του ματιού.

Στην EYE DAY CLINIC εφαρμόζουμε εξατομικευμένες  λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα των ασθενών.