αστιγματισμος

Αστιγματισμός και Laser Αστιγματισμού

Ο αστιγματισμός είναι μια πάθηση της επιφάνειας του κερατοειδούς. Η επιφάνεια δεν έχει την ίδια ακτίνα καμπυλότητας παντού και έτσι οι ακτίνες του φωτός δεν εστιάζουν στο ίδιο επίπεδο με αποτέλεσμαη όραση να μην είναι καθαρή. Η διόρθωση του αστιγματισμού με Laser σμιλεύει την επιφάνεια του κερατοειδούς με τέτοιο τρόπο ώστε να την μετατρέψει σε σφαιρική επιφάνεια σταθερής καμπυλότητας και να επαναφέρει την εστίαση στον αμφιβληστροειδή.

Η διόρθωση laser γίνεται στο EyeDayClinic με την χρήση του Femtosecond laser με την πιο σύγχρονη τεχνολογία LASIK κατά την οποία η επέμβαση γίνεται χωρίς την χρύση νυστεριού αλλά με παλμούς ακριβείας από το υπέρυθρο laser - χωρίς να χρσηιμοποιείται μηχανικός μικροκερατοτόμος. Η επέμβαση διαρκεί λίγα λεπτά και η όραση επανέρχεται άμεσα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Laser Αστιγματισμού