Υπερμετρωπία

yperme

Τι είναι υπερμετρωπία;

Υπερμετρωπία είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία το μάτι εστιάζει τις φωτεινές ακτίνες που προσπίπτουν σε αυτό πίσω από τον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην όραση.

Υπερμετρωπία

Υπερμετρωπία

Ο ασθενής με υπερμετρωπία , συνήθως, δε βλέπει καλά στις κοντινές αποστάσεις ενώ η όραση για μακριά είναι καλή, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάζεται και η μακρινή όραση.

Τα αίτια της υπερμετρωπίας είναι η κληρονομικότητα, το αξονικό μήκος του βολβού του ματιού και η μειωμένη διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού.

Πως βλέπει ο ασθενής με υπερμετρωπία

Πως βλέπει ο ασθενής με υπερμετρωπία