48ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο – Ολυμπία

Πέμπτη 14 Μαΐου 16.00-17.30

Εκλεκτική μεταμόσχευση δεσκεμετείου – ενδοθηλίου (dmek): μελέτη με swept-source τομογραφία κερατοειδούς υψηλής ανάλυσης

Λιαράκος Β.Σ.1,2,3 Μανιατέας Α.1 , Αρβανίτης Μ.1 , Λιάζος Ε.1 , Χαλιούλιας Κ.1 , Δούβαλη Μ.1 , Σταθοπούλου Ε.1

  1. EYE DAY CLINIC, Αθήνα
  2. Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam, Ολλανδία
  3. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Πέμπτη 14 Μαΐου 16.00-17.30

Εκλεκτική μεταμόσχευση δεσκεμετείου – ενδοθηλίου (dmek): η επίδραση της τυποποίησης της χειρουργικής τεχνικής στο κλινικό αποτέλεσμα 500 περιστατικών

Λιαράκος Β.Σ.1,2,3 Rodriguez M.2 , Ham L. 2 , Παπαευθυμίου Ι. 1 , Dapena I. 2 , Melles G. 2

 1. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 2. Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam, Ολλανδία
 3. EYE DAY CLINIC, Αθήνα

Παρασκευή 15 Μαΐου 13.00-14.00

Ανακοινώσεις κερατοειδούς

Προεδρείο: Λιαράκος Β., Σιγανός Χ.

Παρασκευή 15 Μαΐου 15.00-16.45

Απόφραξη κλάδου φλέβας αμφιβληστροειδή και oct αγγειογραφία

Τάντρος Χ., Μανιατέας Α., Αρβανίτης Μ., Χατζημιχάλη Α., Λιαράκος Β.

EYE DAY CLINIC, Αθήνα

Παρασκευή 15 Μαΐου 15.00-16.45

Απεικόνιση μυωπικής χοριοειδικής νεοαγγείωσης με oct-αγγειογραφία

Μανιατέας Α., Τάντρος Χ., Αρβανίτης Μ., Σταθοπούλου Ε., Λιαράκος Β.

EYE DAY CLINIC, Αθήνα

Παρασκευή 15 Μαΐου 15.00-16.45

Απεικόνιση χοριοειδικής νεοάγγειωσης σε ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση ωχρασκηλίδας με τη χρήση oct-αγγειογραφίας

Μανιατέας Α., Τάντρος Χρ. , Αρβανίτης Μ., Λιάζος Στ., Λιαράκος Β.

EYE DAY CLINIC, Αθήνα

Παρασκευή 15 Μαΐου 17.15-18.30

Διαλέξεις Angio Oct – Oct En Face

Προεδρείο: Μανιατέας Α., Μασαούτης Π.

Παρασκευή 15 Μαΐου 18.00-19.30

Επανεπέμβαση εκλεκτικής μεταμόσχευσης δεσκεμετείου – ενδοθηλίου (re-dmek) μετά από επιπεπλεγμένη αρχική εκλεκτική μεταμόσχευση δεσκεμετείου –ενδοθηλίου (dmek)

Λιαράκος Β.Σ.1,2,3, Baydoun L.2, van Dijk K.2, Παπαευθυμίου Ι.1 , Dapena I. 2 , Melles G.2

 1. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 2. Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam, Ολλανδία
 3. EYE DAY CLINIC, Αθήνα

Σάββατο 16 Μαΐου 13.00-14.00

Εκτίμηση υψομετρικών δεδομένων scheimpflug τοπογραφίας κερατοειδούς με βάση διαφορετικά μοντέλα επιφανειών αναφοράς

Αρβανίτης Μ.1, Τσοπουρίδου Ρ.1, Λιούμη Δ.1, Μανιατέας Α1., Χαλιούλιας Κ.1, Λιαράκος Β.1

 1. EYE DAY CLINIC, Αθήνα

Ιδιοπαθής παραβοθρική τηλαγγειεκτασία τύπου 2 (mactel type ΙΙ): απεικόνιση με oct αγγειογραφία

Τάντρος Χ., Ρουσσόπουλος Γ., Μανιατέας Α., Λιαράκος Β.

EYE DAY CLINIC, Αθήνα

Tραυματική ενδοφθαλμίτιδα ή φακοαναφυλακτική αντίδραση; Ένα διαγνωστίκο δίλημμα

Χαλιούλιας Κ, Λιάζος Ε, Αρβανίτης Μ, Μανιατέας Α, Λιαράκος Β.

EYE DAY CLINIC, Αθήνα