Αιμορραγία Υαλώδους ή Υαλοειδούς

Η αιμορραγία του υαλοειδούς γίνεται αντιληπτή σαν απότομη, αλλά όχι πλήρης, απώλεια της όρασης. Μια από τις συχνότερες αιτίες αιμορραγίας είναι η αποκόλληση του υαλοειδούς. Άλλοι λόγοι αιμορραγίας του υαλοειδούς μπορεί να είναι οι χρόνιες αγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς όπως ο διαβήτης, οι αποφράξεις αγγείων κλπ. ή εκφυλιστικές νόσοι όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς.

Σε περίπτωση αιμορραγίας του  υαλοειδούς χρειάζεται επείγουσα εξέταση από οφθαλμίατρο με βυθοσκόπηση για τον έλεγχο του αμφιβληστροειδούς και για να βρεθεί η αιτία της αιμορραγίας. Εφόσον αυτή δεν είναι δυνατή απαιτείται η χρήση υπερήχων για να βεβαιωθεί ότι αυτός δεν έχει αποκολληθεί. Ο υπέρηχος όμως δεν μπορεί να αποκλείσει με απόλυτη βεβαιότητα την ύπαρξη ρωγμής.

Εάν η αιτία της αιμορραγίας δεν είναι προφανής (π.χ. γνωστή διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια) τότε αυτή οφείλεται σε αποκόλληση του υαλοειδούς μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος παρουσίας ρωγμής είναι πάνω από 50%. Εφόσον δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της περιφέρειας του αμφιβληστροειδούς και η αντιμετώπιση τυχόν ρωγμών, τότε είναι προτιμότερο να γίνει χειρουργείο για τον καθαρισμό του ματιού από το αίμα και για καλύτερη εξέτασή του. Αυτό γίνεται γιατί η παρουσία αιμορραγίας με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς αυξάνει την πιθανότητα αποτυχίας του χειρουργείου αποκατάστασης της αποκόλλησης.