Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς

H αποκόλληση αμφιβληστροειδούς είναι μια επείγουσα οφθαλμική πάθηση που μπορεί να προκαλέσει πλήρη απώλεια της όρασης εφόσον δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Κύριο χαρακτηριστικό η επιπλοκή αποκόλλησης της ωχράς κηλίδας όπου επιφέρει την ραγδαία πτώση της όρασης.

Μια πρόσφατη μελέτη εξετάζει την ανατομία της ωχράς κηλίδας έπειτα από επιτυχή επανακόλλησή της κατά την οποία εξετάστηκαν οι επιμέρους στοιβάδες του αμφιβληστροειδούς.

Σύμφωνα με την μελέτη, και με τη χρήση spectral domain OCT αναδεικνύεται συσχέτιση της τελικής όρασης και πάχους της στοιβάδας των φωτουποδοχέων καθώς επίσης και της έξω πυρηνικής στοιβάδας. Οι ερευνητές μελετώντας 24 ασθενείς με macula off αποκόλληση και επιτυχή επανακόλληση της ωχράς με επέμβαση που έγινε εντός 10 ημερών από την προσβολή της ωχράς κηλίδας, διαπίστωσαν ελάττωση του πάχους των παραπάνω στοιβάδων μετεγχειρητικά που συσχετίζεται σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με την τελική όραση. Ειδικότερα η έξω πυρηνική στοιβάδα εμφανίζεται να είναι σημαντικός προγνωστικός παράγων. Η σύγκριση έγινε μεταξύ των χειρουργημένων οφθαλμών και των φυσιολογικών των ιδίων ασθενών. Παρά τους περιορισμούς της μελέτης, τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις που μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα για τα τελικά αποτελέσματα των επεμβάσεων αυτών.

Στην EYE DAY CLINIC διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τις υποδομές που μπορούν να μας δώσουν τις παραπάνω απαντήσεις έπειτα από ένα χειρουργείο αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς.

Ευστάθιος Λιαζος  – Βασίλειος Παπασταύρου 

Χειρουργοί Οφθαλμίατροι

  

Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς – EYE DAY CLINIC Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας