Αποκόλληση Υαλοειδούς

Το υαλώδες σώμα σχηματίζεται από ένα μικροσκοπικό αόρατο σκελετό και νερό, τα οποία  σε συνδυασμό του προσδίδουν τις ιδιότητες ενός gel το οποίο περιβάλλεται από μια μεμβράνη που έρχεται σε επαφή με τον αμφιβληστροειδή. Ο σκελετός αυτός με την πάροδο της ηλικίας εκφυλίζεται και το gel μετατρέπεται σε υγρό. Η εκφύλιση αυτή επιταχύνεται από ορισμένες καταστάσεις όπως τραύμα, φλεγμονές, μυωπία, χειρουργείο καταρράκτη. Αυτή η διαδικασία(συναίρεση του υαλώδους) γίνεται αντιληπτή σε εμάς σαν μια προοδευτική αύξηση στα μαύρα στίγματα ή «μυγάκια» τα οποία γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτά σε χώρους με μεγάλη φωτεινότητα.

Όταν το υγροποιημένο υαλώδες διασπάσει τη μεμβράνη που το περιβάλλει τότε έχουμε τη αποκόλληση του υαλώδους από τον αμφιβληστροειδή. Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως αντιληπτή σαν λάμψεις που ακολουθούνται από μια ραγδαία αύξηση στα μαύρα στίγματα.

Η αποκόλληση του υαλώδους θα συμβεί στους περισσότερους από εμάς μέχρι την ηλικία των 80 ετών. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε ένα φυσιολογικό μάτι μέσα σε χρόνο 6-8 εβδομάδων. Σε ένα ποσοστό περίπου 10% των ματιών η διαδικασία αυτή δημιουργεί ρωγμές στον αμφιβληστροειδή.

Όταν παρουσιασθούν τα συμπτώματα της αποκόλλησης του υαλώδους απαιτείται εκτίμηση από Οφθαλμίατρο με βυθοσκόπηση για το εντοπισμό πιθανών ρωγμών. Εφόσον η εξέταση είναι φυσιολογική απαιτείται επανέλεγχος ανάλογα με τα ευρήματα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Το χρονικό διάστημα των επανελέγχων θα καθορισθεί από τον οφθαλμίατρό σας.

Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς