Απώλεια όρασης σε ηλικίες άνω των 50 δεν είναι μόνο η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

macular hole with erm BEFORE

Μια ομάδα ασθενειών που φέρουν κοινά συμπτώματα μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές αντιμετωπίσεις και είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση τους ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Ασθενείς που παρουσιάζουν σχετικά απότομη απώλεια κεντρικής όρασης από τον ένα οφθαλμό, μεταμορφοψία-παραμόρφωση των εικόνων ποικίλου μεγέθους και μορφής, συχνά προσέρχονται με πιθανή διάγνωση ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας. Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως τα περιμένουμε.

macular hole with erm AFTER

 

Δύο συνήθεις χειρουργικές παθήσεις της ωχράς κηλίδας αποτελούν η επιωχρική έλξη με ή συνοδό μεμβράνη και η οπή της ωχράς, οι οποίες εμφανίζονται με κοινά συμπτώματα με την ηλικιακή εκφύλιση. Η αιτιολογία τους συχνά είναι άγνωστη ειδικά σε έδαφος έλλειψης τραυμάτων του οφθαλμού ή φλεγμονωδών παθήσεων που συμβάλλουν στην εμφάνιση τους. Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα δημιουργίας επιωχρικής μεμβράνης, όπως επίσης και παλαιές ρωγμές του αμφιβληστροειδούς, ωστόσο στο μεγαλύτερο ποσοστό οι παθήσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως ιδιοπαθείς και τα αίτια τους ποικίλουν και ερευνώνται.

Η οπή της ωχράς συνήθως δημιουργείται ως παραπροϊόν μιας ανώμαλα ισχυρής επαφής του υαλώδους σώματος (ζελέ του ματιού) στον αμφιβληστροειδή, με αποτέλεσμα την εμφάνιση φυγόκεντρων δυνάμεων στην περιοχή της ωχράς και την διάσπασή της με την δημιουργία της οπής.

Η επιωχρική έλξη αποτελεί επίσης μια ανώμαλα ισχυρή σύνδεση του υαλώδους σώματος επί της ωχράς, ενώ τέλος η επιωχρική μεμβράνη εμφανίζεται όταν κύτταρα από το απομακρυσμένο υαλώδες σώμα (ινοβλάστες) επικάθονται στον αμφιβληστροειδή, πολλαπλασιάζονται και σχηματίζουν μια μεμβράνη επί της ωχράς η οποία έχει ελαστικές δυνάμεις και τείνει να συρρικνώνει τον αμφιβληστροειδή.

Εμφανίζονται από μια ήπια αλλοίωση στην ποιότητα της όρασης εως και σημαντική  παραμόρφωση των εικόνων ή και απώλεια κεντρικής οράσεως σε διάστημα εβδομάδων έως και μηνών. Τα συμπτώματα δε, μπορεί να είναι πολύ ήπια καθώς εμφανίζονται κατά κύριο λόγο σε έναν οφθαλμό, και συχνά δεν γίνονται αντιληπτά αν δεν καλυφθεί το φυσιολογικό μάτι ώστε να αποκλειστεί η αλληλοκάλυψη των εικόνων. Δυστυχώς αυτή  είναι και η κύρια αιτία καθυστερημένης αναζήτησης βοήθειας στις παραπάνω παθήσεις με αποτέλεσμα την δυσκολότερη θεραπεία και αποκατάσταση του επιπέδου της όρασης σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Η έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση είναι πολύ σημαντική λοιπόν για τις παραπάνω παθήσεις καθώς η έγκαιρη αντιμετώπιση τους θα φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Η θεραπεία για την συμπωματική επιωχρική έλξη και μεμβράνη είναι χειρουργική, διάρκειας περί της μιας ώρας με τοπική αναισθησία κατά την οποία γίνεται η χειρουργική αφαίρεση του υαλώδους σώματος και η αφαίρεση της μεμβράνης/έλξης. Η αποκατάσταση της όρασης ΔΕΝ είναι ταχεία, αλλά συνήθως τριφασική, με τα πρώτα αρχικά αποτελέσματα στους 3 μήνες, ενώ η βελτίωση της όρασης μπορεί και συνεχίζεται μέχρι και ένα έτος μετά την επέμβαση.

Στην περίπτωση της οπής της ωχράς η ίδια χειρουργική επέμβαση έχει ως στόχο την αποκατάσταση της, και απαιτεί συνεργασία του ασθενούς μετεγχειρητικά ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Και στις 2 παραπάνω παθήσεις επέρχεται βελτίωση της όρασης σε ποσοστό 75% και αυτό είναι στενά συνδεμένο με την έγκαιρη διάγνωση της πάθησης.

Για τους παραπάνω λόγους καλό είναι να μην αμελείται η επίσκεψη στον ειδικό οφθαλμίατρο που θα μπορέσει να διαγνώσει και εγκαίρως να δώσει λύση που θα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Μονάδα Ημερησιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC –  Laser Μυωπίας


Βασίλειος Παπασταύρου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

img_2391-papastavrou