Ασφάλεια και υγιεινή για τους χώρους των χειρουργείων

Είμαστε η πρώτη μονάδα που αντιληφθήκαμε ότι η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, δεν αφορά μόνο στο ιατρικό έργο, αλλά στο σύνολο των υπηρεσιών και των φροντίδων υγείας και μάλιστα σε όλες τις διαστάσεις της προσφοράς τους. Η ποιότητα μπορεί ν’ αναφέρεται σε δύο διαφορετικά μεταξύ τους επίπεδα στο μακρο-επίπεδο, που στην περίπτωσή μας αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα και δεύτερον, στο μικρο-επίπεδο (όπως είναι σε μια ιατρική παρέμβαση μια χειρουργική επέμβαση κ.α.).
Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας EYE DAY CLINIC πάντοτε στην κορυφή των εξελίξεων και στην πρώτη γραμμή των οφθαλμολογικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, στ0 πλαίσιo του προτύπου ΕΝ 15224 είναι η πρώτη που κάνει ετήσιες μετρήσεις καθαρότητας του αέρα των χειρουργείων. Ήταν επιβεβλημένος ο έλεγχος καθώς διενεργούνται πάνω από 8000 χειρουργεία ετησίως και εμείς στην ποιότητα δεν κάνουμε εκπτώσεις.

Άποψη από αίθουσα χειρουργείου καταρράκτη

 

Για τέταρτη συνεχή χρονιά ανέθεσε σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα τη διενέργεια μετρήσεων ολικού μικροβιακού φορτίου στα χειρουργεία των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων μας. Στόχος του έργου είναι η μέτρηση της καθαρότητας στον χώρο των χειρουργείων. Οι προτεινόμενες τιμές στόχοι για την καθαρότητα των χώρων είναι σύμφωνα με Hospital Infection Society, UK Health Technical Memorandum Heating and Ventilation Systems, Department of Health, UK.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μικροβιακού φορτίου στον αέρα των χειρουργείων είναι πολύ χαμηλότερα απο τις διεθνεις προτεινόμενες τιμές στόχους για καθαρότητα χώρων σε χειρουργεία.
Συνεπώς, προσφέρουμε στους ασθενείς αλλά και στους συνεργαζόμενους οφθαλμιάτρους της Αθήνας τις πιο ασφαλείς συνθήκες για τη διενέργεια των χειρουργείων τους.
Διαβάστε την Έκθεση Δοκιμών Ολικού Μικροβιακού Φορτίου στους χώρους των χειρουργείων της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC