Αστιγματισμός

Ο αστιγματισμός είναι διαθλαστικό σφάλμα που συχνά εμφανίζεται με τη γέννηση και μπορεί να συνδυαστεί με μυωπία ή και υπερμετρωπία. Προκαλείται απο διαταραχές στην καμπυλότητα του οφθαλμού και οδηγεί σε θολή όραση σε μακρινές αλλά και κοντινές αποστάσεις. Δεν υπάρχει η σωστή καμπυλότητα στον κερατοειδή ή στον φακό του οφθαλμού. Πολλές φορές δεν απαιτείται διόρθωση αυτού. Όταν απαιτείται θεραπεία μπορούμε να προχωρήσουμε είτε σε χρήση γυαλιών οράσεως / φακών επαφής είτε σε χειρουργική αποκατάσταση (LASIK ή PRK)

Ο αστιγματισμός όπως προαναφέρθηκε εμφανίζεται με θολή, παραμορφωμένη όραση, καθώς επίσης με συχνούς πονοκεφάλους, κοπιωπία και σημαντική δυσκολία ιδιαίτερα στη νυκτερινή όραση.  Λόγω του ότι τα παιδιά είναι δύσκολο να αντιληφθούν διαταραχές όρασης και να τις επικοινωνήσουν θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικούς – ετήσιους οφθαλμολογικούς ελέγχους.

Αιτιολογία

Ο σωστά διαμορφωμένος οφθαλμός έχει κερατοειδή χιτώνα και φακό με λεία και στρογγυλεμένη καμπυλότητα σαν μια σφαίρα. Το φώς λοιπόν διαθλάται σωστά και ομοιόμορφα και δημιουργείται μονήρης εικόνα που εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού. Όταν η καμπυλότητα του φακού ή του κερατοειδούς δεν έχει τη σωστή μορφή, το φώς διαθλάται ανώμαλα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύο  διαφορετικές εικόνες που αλληλοεπικαλύπτονται έχοντας ως αποτέλεσμα θολή όραση. Αστιγματισμός μπορεί να εμφανιστεί και μετά από τραύμα του οφθαλμού ή χειρουργική επέμβαση.

Κατηγορίες Αστιγματισμού

  • Ομαλός αστιγματισμός: οι κύριοι άξονες (μεσημβρινοί) είναι κάθετοι μεταξύ τους σχηματίζοντας γωνία 90 μοιρών. Αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή και αφορά κυρίως τον κερατοειδή.
  • Ανώμαλος αστιγματισμός: δεν είναι κάθετοι οι κύριοι άξονες και συνήθως οφείλεται σε τραύμα, ουλές από χειρουργικές επεμβάσεις ή κερατόκωνο.
  • Απλός μυωπικός αστιγματισμός: ο ένας από τους δύο κύριους άξονες εστιάζει μπροστά από τον αμφιβλήστροειδή και ο άλλος επάνω του.
  • Απλός υπερμετρωπικός αστιγματισμός: ο ένας μεσημβρινός εστιάζει πίσω από τον αμφιβληστροειδή και ο άλλος επάνω του.
  • Σύνθετος μυωπικός αστιγματισμός: και οι δύο μεσημβρινοί εστιάζουν μπροστά από τον αμφιβληστροειδή.
  • Σύνθετος υπερμετρωπικός αστιγματισμός: και οι δύο κύριοι άξονες εστιάζουν πίσω από τον αμφιβληστροειδή.
  • Μικτός αστιγματισμός: ο ένας άξονας εστιάζει μπροστά και ο άλλος πίσω από τον αμφιβληστροειδή.

H σωστή αντιμετώπιση του αστιγματισμού εξαρτάται από τον τύπο και την αιτιολογία του και πρέπει να γίνεται μετά από πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο.

Αικατερίνη Χατζημιχάλη
Χειρούργος Οφθαλμίατρος