Αυτοφθορισμός Βυθού

Αυτοφθορισμός Βυθού – Εικόνα 1

Ο αυτοφθορισμός βυθού (Fundus Autofluorescence) αποτελεί μια, μη επεμβατική, απεικονιστική εξέταση, η οποία παρέχει σημαντικές πληροφορίες για παθήσεις κυρίως των έξω στιβάδων των αμφιβληστροειδούς. Η λογική του βασίζεται στην ανίχνευση, με τη βοήθεια ειδικών φίλτρων, φθορισμού από ουσίες όπως η λιποφουσκίνη, η οποία συσσωρεύεται εντός του μελάγχρου επιθηλίου, της εξωτερικής δηλαδή στιβάδας του αμφιβληστροειδούς. Επίσης, φθορισμός μπορεί να προκύψει από στοιχεία των φωτοϋποδοχέων, τα οποία βρίσκονται στο χώρο μεταξύ του ιδίως αμφιβληστροειδούς και του μελάγχρου επιθηλίου.

 

Αυτοφθορισμός Βυθού – Εικόνα 2

Οι κλινικές εφαρμογές του αυτοφθορισμού είναι πολλές. Για παράδειγμα, στη γεωγραφική ατροφία – μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη χοριοαμφιβληστροειδική ατροφία στα πλαίσια της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς – ο αυτοφθορισμός απεικονίζει με ακρίβεια τα όρια της βλάβης καθώς και τη βαρύτητα της ατροφίας (Εικ. 1). Επίσης, σημαντική είναι η συμβολή του στην παρακολούθηση της νόσου, καθώς καταγράφει τυχόν αύξηση της έκτασης της βλάβης. Μελέτες έχουν δείξει πως η μορφή και η έκταση του αυτοφθορισμού πέριξ της ατροφίας έχουν προγνωστική σημασία για την προοπτική επέκτασης της αλλοίωσης.

Αυτοφθορισμός Βυθού – Εικόνα 3

Ο αυτοφθορισμός βυθού καταγράφει χαρακτηριστικά τις βλάβες και σε παθήσεις όπως η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, όπου απεικονίζεται η έκταση των ατροφιών αλλά και η περιοχή συλλογής υποαμφιβληστροειδικού υγρού (Εικ. 2). Επίσης, στη δυστροφία τύπου vitelliform, ο αυτοφθορισμός απεικονίζει ένα χαρακτηριστικό έντονο υπερφθορισμό στην περιοχή συλλογής υποαμφιβληστροειδικού υλικού, γεγονός που βοηθάει και στη διαφοροδιάγνωση από άλλες παθήσεις (Εικ. 3).

Αθανάσιος Ι. Κωτσόλης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Ωχρά ΚηλίδαΕκφύλιση Ωχράς Κηλίδας – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC