Εξοπλισμός

Auto Lensmeter TL-3000B – Tomey

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Φακόμετρο του οίκου Tomey: Το ηλεκτρονικό φακόμετρο είναι το απαραίτητο αυτόματο σύστημα μέτρησης των γυαλιών (μονοεστιακών - πολυεστιακών - πρισμάτων) και ελέγχου των οπτικών τους κέντρων. 

Full Auto-Tonometer TX-F – Canon

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Τονόμετρο Canon: Το αυτόματο ηλεκτρονικό τονόμετρο είναι ένα απαραίτητο σύστημα μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης, τελευταίας τεχνολογίας, για τη σωστή παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών. Ταυτόχρονα, διαθέτει ειδική εφαρμογή...

RK-F1 Auto Ref-Keratometer – Canon

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Διαθλασίμετρο– Κερατόμετρο Canon: Το αυτόματο κερατοδιαθλασίμετρο μας βοηθά να κάνουμε με ακρίβεια και ταχύτητα τη μέτρηση της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού.

Auto Kerato -Refractometer KR-8100 – Topcon

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Κερατόμετρο –Διαθλασίμετρο Topcon: Το αυτόματο κερατοδιαθλασίμετρο μας βοηθά να κάνουμε με ακρίβεια και ταχύτητα τη μέτρηση της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού.

Retimax Ocular Electrophysiology – CSO

Οπτική Ηλεκτροφυσιολογία Retimax: Το Retimax είναι η νεότερη συσκευή για την έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος (CSO pending). Πραγματοποιεί μια αντικειμενική εξέταση βασισμένη στην ηλεκτροφυσιολογία του οφθαλμού και χρήσιμη για τη λειτουργική αποτίμη...

Humphrey 745i Field Analyzer – Zeiss

Οπτικά Πεδία – Visual Fields: Απαραίτητο ιατρικό μηχάνημα για την παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών. Είναι αναλυτής στατικής περιμετρίας i της εταιρείας Zeiss-Humphrey για ανάλυση των γλαυκωματικών αλλοιώσεων με δυνατότητα B/Y περιμετρίας.

HRT 3- Heidelberg Engineering

Heidelberg Retina Tomography – HRT 3: Το HRT 3 είναι ένα σύστημα σάρωσης ομοεστιακού laser σχεδιασμένο για τη λήψη και ανάλυση τριδιάστατων εικόνων του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού. Μας βοηθά να αξιολογήσουμε  ποσοτικά  την  τοπογραφία  των δομών ...

TRC-50DX, Fundus camera – Topcon

Ψηφιακή Κάμερα Βυθού & Ψηφιακή Φλουοροαγγειογραφία: Σύστημα λήψης εικόνων του βυθού με ή χωρίς χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας (φλουορεσεϊνης) για τη διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας. Αποτελεί απαραίτη...

UD-1000 B-Scan- Tomey

Β–Υπερηχογραφία Tomey: Σύστημα απεικόνισης βολβού σε δύο διαστάσεις (2D), οπτικού νεύρου, εξοφθάλμιων μυών για την εξέταση οφθαλμών με θολά διαθλαστικά μέσα.

CIRRUS HD- OCT – Zeiss

Οπτική Τομογραφία Συνοχής-OCT: Αναλυτής του οπισθίου ημιμορίου με τεχνολογία της σπεκτροσκοπικής οπτικής τομογραφίας συνοχής για έλεγχο της μικροσκοπικής δομής του αμφιβληστροειδούς, των οπτικών ινών και της μορφολογίας της οπτικής θηλής. Αποτελεί α...