Εξοπλισμός

UD-1000 B-Scan- Tomey

Β–Υπερηχογραφία Tomey: Σύστημα απεικόνισης βολβού σε δύο διαστάσεις (2D), οπτικού νεύρου, εξοφθάλμιων μυών για την εξέταση οφθαλμών με θολά διαθλαστικά μέσα.

CIRRUS HD- OCT – Zeiss

Οπτική Τομογραφία Συνοχής-OCT: Αναλυτής του οπισθίου ημιμορίου με τεχνολογία της σπεκτροσκοπικής οπτικής τομογραφίας συνοχής για έλεγχο της μικροσκοπικής δομής του αμφιβληστροειδούς, των οπτικών ινών και της μορφολογίας της οπτικής θηλής. Αποτελεί α...

VISULAS 532s – Zeiss

Argon Laser Ειδικό Laser για την αντιμετώπιση παθήσεων του βυθού όπως είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ρωγμές του αμφιβληστροειδούς και παθήσεις της ωχράς κηλίδας.

3000 LE – Yag Laser – Alcon

Yag- laser: Απαραίτητο laser  που εφαρμόζεται στην αντιμετώπιση του δευτερογενή καταρράκτη και σε διάφορους τύπους γλαυκώματος.

Axis II Biometer & Pachymeter -Quantel Medical

Υπερηχογραφική Βιομετρία & Παχυμετρία Axis II: Σύστημα υπερηχογραφικής βιομετρίας επαφής, υψηλής τεχνολογίας , παρέχει την δυνατότητα ακριβής ανάλυσης του αξονικού μήκους σε ασθενείς με πυκνό καταρράκτη (ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν είναι εφ...

IOLMaster– Zeiss

Βιομετρία Zeiss Non-contact οπτική βιομετρία IOLMaster, υψηλής τεχνολογίας , για τον ακριβή υπολογισμό του αξονικού μήκους ,των κερατομετρικών και του βάθους του προσθίου θαλάμου. Παρέχει όλες τις απαραίτητες  βιομετρικές παραμέτρους για τον σωστό υ...

OPMI Lumera T– Zeiss

Χειρουργικό Μικροσκόπιο Zeiss: Xειρουργικό μικροσκόπιο του οίκου Zeiss που προσφέρει υψηλή ανάλυση  για τη  μικροχειρουργική του οφθαλμού.

INFINITI® Vision System

Σύστημα φακοθρυψίας Infiniti: Σύστημα φακοθρυψίας που άλλαξε τα δεδομένα στην χειρουργική πρακτική του οφθαλμίατρου. Τεχνολογία αιχμής με ψηφιακή διαχείριση των πιέσεων στον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού για την αφαίρεση του καταρράκτη με φακοθρυψία (...

CCL Vario System

CCL Vario cross-linking Πιστοποιημένο σύστημα διασύνδεσης κολλαγόνου κερατοειδούς με CE mark για την αντιμετώπιση παθήσεων κερατοειδούς όπως είναι ο  κερατόκωνος, η διάφανη περιφερική εκτάνιση και η κερατεκτασία.

EM-3000 Specular Microscope- Tomey

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Ενδοθηλιακών Κυττάρων
 TOMEY Απαραίτητο σύστημα  μέτρησης της διαμέτρου, της μορφολογίας και του αριθμού των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη διαδικασία του προεγχειρητικού ελέ...