Εξοπλισμός

Oculyzer™ II – WaveLight

Τοπογραφία Κερατοειδούς Oculyzer™ Το διαγνωστικό σύστημα  WaveLight® Oculyzer ™ II βασίζεται στη δοκιμασμένη τεχνολογία HR Pentacam , παρέχοντας non- contact μέτρηση και πλήρη  ανάλυση του  πρόσθιου τμήματος των ματιών. Οι μετρήσεις εκτελούνται από ...

CONSTELLATION® Vision System

Το CONSTELLATION® είναι ένα οφθαλμικό μικροχειρουργικό σύστημα με το οποίο μας δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε με ασφάλεια επεμβάσεις οπίσθιας υαλοειδεκτομής, για την αντιμετώπιση μιας σειράς παθήσεων αμφιβληστροειδούς - υαλοειδούς ( αποκολ...