Συχνές ερωτήσεις

Όραση και Οδήγηση

Οι οδηγοί έχουμε πάντα την ευθύνη για την ασφάλειά μας, την ασφάλεια των συνεπιβατών μας και οπωσδήποτε για την ασφάλεια όσων κινούνται στο δρόμο. Τμήμα αυτής της ευθύνης αποτελεί η δυνατότητα καθαρής όρασης. Ένα ποσοστό 85-95% όσων αντιλαμβανόμαστε ...

Όραση και Στρατιωτικές Σχολές

Ένα από τα κριτήρια απόρριψης στις Στρατιωτικές Σχολές είναι η ύπαρξη διαθλαστικής ανωμαλίας για τον υποψήφιο.  Κάθε μια από τις συγκεκριμένες σχολές έχει υιοθετήσει τα δικά της κριτήρια και σε κάποιες από αυτές μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γ...