Γλαύκωμα είναι μια ομάδα νόσων του οφθαλμού που χαρακτηρίζεται από βλάβη στο οπτικό νεύρο και συνοδεύεται από μη αναστρέψιμη απώλεια της περιφερικής όρασης και, σε προχωρημένες περιπτώσεις, σε απώλεια της κεντρικής όρασης.

Υπάρχουν διάφορα είδη γλαυκώματος, με το συχνότερο, το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας. Άλλες κατηγορίες γλαυκώματος, είναι το οξύ και χρόνιο γλαύκωμα κλειστής γωνίας, το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα, το χρωστικό γλαύκωμα, το γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης και το συγγενές γλαύκωμα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το γλαύκωμα σχετίζεται με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση η οποία θεωρείται η αιτία της βλάβης του οπτικού νεύρου.
Σε μία κατηγορία γλαυκώματος, το γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης, η ενδοφθάλμια πίεση βρίσκεται εντός φυσιολογικών ορίων, παρόλα αυτά, το οπτικό νεύρο υφίσταται βλάβη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ενδοφθάλμια πίεση είναι αυξημένη, χωρίς όμως αυτό να προκαλεί βλάβη στο οπτικό νεύρο. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται οφθαλμική υπερτονία και υπό ορισμένες προϋποθέσεις και παρακολούθηση, μπορεί να μην απαιτείται θεραπευτική αγωγή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται θεραπευτική αγωγή όπως το γλαύκωμα.

Τα γλαύκωμα, προκαλεί ύπουλη και προοδευτική απώλεια όρασης η οποία δεν γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή καθώς δεν υπάρχουν συμπτώματα. Η βλάβη του οπτικού νεύρου που προκαλείται από το γλαύκωμα είναι μη αναστρέψιμη.

Το οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας, προκαλεί απότομη αύξηση της ενδοφθαλμίου πιέσεως που συνοδεύεται από συμπτώματα έντονου οφθαλμικού πόνου, ερυθρότητας του οφθαλμού, ελάττωσης της όρασης και συμπτώματα αδιαθεσίας και τάσης εμέτου.
Όλοι άνω των 40 ετών, και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν ιστορικό γλαυκώματος στην οικογένεια, πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται μέσω της κλινικής εξέτασης σε συνδυασμό με εξειδικευμένες εξετάσεις.
Η κλινική αξιολόγηση περιλαμβάνει τον έλεγχο της οπτικής οξύτητας, μέτρηση της ενδοφθαλμίου πιέσεως, γωνιοσκοπίας, παχυμετρία κερατοειδούς, εξέταση του προσθίου ημιμορίου και του βυθού.

Ο πλήρης έλεγχος απαιτεί τον έλεγχο των οπτικών πεδίων για τη διαπίστωση τυχόν της λειτουργικής βλάβης καθώς και ψηφιακή απεικόνιση των οπτικών νεύρων (OCT Οπτικών θηλών και στοιβάδας νευρικών ινών RNFL), που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση και έλεγχο για τυχόν εξέλιξη της νόσου.

H EYE DAY CLINIC είναι πλήρως εξοπλισμένη για τον ενδελεχή έλεγχο του ασθενούς και τη διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων.

Θεραπεία

Η θεραπεία του γλαυκώματος έχει σαν στόχο την αναχαίτιση της περαιτέρω απώλειας όρασης και βλάβης των οπτικών νεύρων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, και εφόσον διαγνωστεί νωρίς, η φαρμακευτική αγωγή με σταγόνες, είναι αρκετή για τον έλεγχο της νόσου. Η αγωγή συνήθως είναι απαραίτητο να συνεχιστεί εφ’ όρου ζωής. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες φαρμακευτικών ουσιών που είναι διαθέσιμες και σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο συνδυασμός του για να επιτευχθεί επαρκής έλεγχος της νόσου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση ειδικής θεραπείας με laser για συγκεκριμένες μορφές γλαυκώματος. Η θεραπεία με laser, μπορεί να είναι αρκετή από μόνη της για την αντιμετώπιση της νόσου, ή να είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με θεραπευτική αγωγή με σταγόνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δράση της θεραπείας με laser ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου, και μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί.

Σε περιπτώσεις που η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι αποτελεσματική, τότε είναι απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση.

Υπάρχει μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος. Οι πιο συχνές επεμβάσεις είναι η τραμπεκουλεκτομή και η ένθεση βαλβίδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η χρήση ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων με την χρήση ειδικών ενθεμάτων.