Ο κερατοειδής αποτελεί το διαυγή χιτώνα από τον οποίο εισέρχονται οι ακτίνες του φωτός στο εσωτερικό του ματιού μας.

Διάφορες καταστάσεις και νοσήματα προσβάλλουν τον κερατοειδή όπως φλεγμονές, μολύνσεις και τραυματισμοί, ενώ μια μεγάλη κατηγορία παθήσεων οφείλονται σε δυστροφίες του κερατοειδούς αλλά και σε απώλεια της σταθερότητάς του, όπως ο κερατόκωνος.

Στο Τμήμα Κερατοειδούς της Μ.Η.Ν. EYE DAY CLINIC εστιάζουμε σε παθήσεις, αλλοιώσεις και άλλα προβλήματα του κερατοειδούς και τα αντιμετωπίζουμε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους.

Eξειδίκευση

Η ιδιαίτερη χειρουργική εξειδίκευση του κέντρου μας είναι στην Εκλεκτική Μεταμόσχευση Ενδοθηλίου Κερατοειδούς (DMEK) που αποτελεί, για συγκεκριμένες ενδείξεις, την πλέον σύγχρονη τεχνική μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται από ελάχιστους χειρουργούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το κέντρο μας διατηρεί συνεργασία με τον εφευρέτη αυτής της τεχνικής και την κλινική του στο Rotterdam της Ολλανδίας.

Κερατόκωνος

Επιπλέον, στο Τμήμα είναι δυνατή η αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν από κερατόκωνο, είτε με την τεχνική της διασύνδεσης κολλαγόνου cross linking (CXL), είτε με άλλες εναλλακτικές μεθόδους.

Εξοπλισμός

Κορωνίδα του εξοπλισμού μας είναι το πιο σύγχρονο Sweptsource Spectral Domain High Resolution OCT κερατοειδούς στον κόσμο: το CASIA SS-1000 της Tomey. Πρόκειται για το ταχύτερο και πληρέστερο 3D OCT προσθίου ημιμορίου, το μοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη. Παρέχει εντυπωσιακές διαγνωστικές δυνατότητες και αποτελεί πολύτιμο βοήθημα, σε συνεργασία με πληθώρα άλλων μηχανημάτων τοπογραφίας Scheimpflug, Wave front αμπερομετρίας, ενδοθηλιοσκόπησης και ενδοθηλιομέτρησης που διαθέτει το Τμήμα μας.