Το Τμήμα Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής ασχολείται με την αντιμετώπιση των λειτουργικών και αισθητικών παθήσεων των βλεφάρων και της περιοφθαλμικής περιοχής.

Οι συνηθέστερες παθήσεις που συναντάμε στην περιοχή των βλεφάρων είναι οι ακόλουθες:

  • Βλεφαρίτιδα
  • Βλεφαρόπτωση
  • Βλεφαροπλαστική
  • Εκτρόπιο
  • Eντρόπιο
  • Όγκοι Βλεφάρου
  • Χαλάζιο

prety woman