Η ωχρά κηλίδα αποτελεί το τμήμα του βυθού του ματιού που μας χαρίζει την ευκρινέστερη και πιο λεπτομερή όραση. Αποτελεί το «κέντρο» του οπτικού μας πεδίου, το οποίο χρησιμοποιούμε όπου θέλουμε να εστιάσουμε και να δούμε τις πιο μικρές λεπτομέρειες.

Οι παθήσεις της ωχράς κηλίδας και του βυθού συνήθως εκδηλώνονται με μείωση της όρασης – είτε κεντρικά, είτε στην περιφέρεια – με αλλαγή του σχήματος των αντικειμένων, ακόμη και με ολική απώλεια κάποιων τμημάτων του οπτικού πεδίου.

Η πρώιμη διάγνωση των παθήσεων της ωχράς και του βυθού είναι πολύ σημαντική. Όσο νωρίτερα τεθεί η διάγνωση και ξεκινήσει η θεραπεία, τόσο καλύτερα είναι και τα αποτελέσματα.

Στο Τμήμα Αμφιβληστροειδούς και Ωχράς Κηλίδας λειτουργούν εξειδικευμένα ιατρεία για:

 • την ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας και
 • τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Και για τις δύο αυτές παθήσεις σχεδιάζονται οι πιο σύγχρονες και ταυτόχρονα εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τους ασθενείς μας.

Στο Τμήμα επίσης αντιμετωπίζονται:

 • Αγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, όπως οι αποφράξεις αγγείων
 • Κληρονομικές παθήσεις και εκφυλιστικές νόσοι, όπως η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Φλεγμονές και όγκοι του οπισθίου ημιμορίου και
 • Όλες οι υπόλοιπες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα.

Στο τμήμα εφαρμόζουμε όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές όπως είναι η διενέργεια ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων, οι θεραπείες με laser φωτοπηξίας κ.ά.

Ο εξοπλισμός μας περιλαμβάνει τις πιο σύγχρονες απεικονιστικές και διαγνωστικές εξετάσεις για το οπίσθιο ημιμόριο, όπως:

 • Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT)
 • Κάμερα βυθού για φλουοροαγγειογραφία, αυτοφθορισμό και αγγειογραφία με ινδοκυανίνη
 • Οπτικά πεδία
 • Ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο
 • Υπερηχογράφημα οφθαλμού
 • Την υπερσύγχρονη απεικονιστική μέθοδο της OCT-αγγειογραφίας χωρίς σκιαγραφικό, με το OCT Angiovue.