Το Τμήμα του Ρινοδακρυϊκού Συστήματος είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση των παθήσεων που αφορούν την παραγωγή και παροχέτευση των δακρύων.

Οι συνηθέστερες παθήσεις που συναντάμε στο τμήμα του ρινοδακρυϊκού συστήματος είναι :

  • Απόφραξη της ρινοδακρυϊκής οδού
  • Δακρυοκυστίτιδα
  • Δακρύρροια
  • Ξηροφθαλμία

δακρυ - αρχική