Το μάτι είναι μια κοίλη σφαίρα. Το 80% της κοιλότητας του ματιού είναι γεμάτο με ένα διαφανές gel που είναι γνωστό σαν το υαλώδες σώμα.

Το δε κέλυφος αυτής της σφαίρας αποτελείται από 3 στρώματα με το εσωτερικό στρώμα να είναι ο αμφιβληστροειδής, ο νευρικός ιστός του ματιού, με τη βοήθεια του οποίου βλέπουμε.

Οι παθήσεις που σχετίζονται με τον αμφιβληστροειδή αλλά και το υαλοειδές αφορούν το τμήμα χειρουργικής υαλοειδούς  – αμφιβληστροειδούς.

Το τμήμα

Το τμήμα χειρουργικής υαλοειδούς- αμφιβληστροειδούς της EYE DAY CLINIC διαθέτει ολοκληρωμένες υποδομές και σύγχρονα συστήματα που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε όλο το εύρος των χειρουργικών παθήσεων υαλοειδούς – αμφιβληστροειδούς.

Ταυτόχρονα, διαθέτει μια δυνατή ομάδα έμπειρων και άρτια εκπαιδευμένων χειρουργών που θα αναζητήσει , θα προτείνει και θα εφαρμόσει την καλύτερη δυνατή λύση για το πρόβλημα σας.