Κερατόκωνος – Αντιμετώπιση – Cross-linking

Η πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση του κερατόκωνου είναι το cross-linking, δηλαδή η διασύνδεση του κολλαγόνου του κερατοειδούς. Με την τεχνική αυτή επεμβαίνουμε στο κολλαγόνο του κερατοειδούς με τη χορήγηση βιταμίνης Β2 (ριβοφλαβίνης) και την ταυτόχρονη χρήση συγκεκριμένου μήκους κύματος φωτός, προκειμένου να επηρεάσουμε τις ελαστικές ιδιότητες του κερατοειδούς καθιστώντας τον λιγότερο χαλαρό. Συνήθως προηγείται η αφαίρεση του κεντρικού  επιθηλίου του κερατοειδούς ώστε να είναι πιο εύκολη η εισχώρηση της ριβοφλαβίνης.

Η μέθοδος αυτή, η οποία έχει αποδειχθεί ότι ενδυναμώνει την εσωτερική δομή του κερατοειδούς  καθώς ισχυροποιεί τους δεσμούς των ινών του κολλαγόνου, συνεχώς εξελίσσεται μέσω εργαστηριακών και κλινικών ελέγχων.

Η θεραπεία C3-R μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χειρουργείο της μονάδας μας και διαρκεί περίπου 60 λεπτά. Πραγματοποιείται με την ενστάλαξη σταγόνων μίγματος Riboflavin(ριμποφλαβίνη ή ριβοφλαβίνη-Βιταμίνη Β2) που ακολούθως ενεργοποιείται με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας.

Σύστημα διασύνδεσης κολλαγόνου κερατοειδούς

Σύστημα διασύνδεσης κολλαγόνου κερατοειδούς

Η διεθνής οφθαλμολογική βιβλιογραφία αναφέρει πως η μέθοδος με τη χρήση ριβοφλαβίνης μόνη ή σε συνδυασμό με τη μέθοδο των ενδοκερατικών δακτυλίων μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά ή και να σταματήσει την εξέλιξη του κερατόκωνου.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι το cross-linking είναι η μόνη μη-επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση του κερατόκωνου.