Διαθλαστική χειρουργική και αντενδείξεις

Η καταλληλόλητα ενός ασθενούς υποψηφίου για διαθλαστική χειρουργική κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από το συστηματικό και οφθαλμολογικό του ιστορικό.

Καταλληλόλητα για διαθλαστική χειρουργική

Ασθενείς με συστηματικές παθήσεις όπως νόσος του κολλαγόνου, σακχαρώδης διαβήτης η HIV λοίμωξη δεν θεωρούνται κατάλληλοι για διαθλαστική επέμβαση. Ωστόσο αν η νόσος είναι ελεγχόμενη και δεν παρουσιάζεται παθογένεια στον κερατοειδή μπορεί ο ασθενής να υποβληθεί σε επέμβαση. Οι νόσοι του κολλαγόνου, διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα, σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας , κύηση και θηλασμός δύναται να επηρεάσουν τη βιομηχανική και τη διαθλαστική σταθερότητα του κερατοειδούς. Για το λόγο αυτό αποτελούν αντένδειξη για φωτοδιαθλαστική επέμβαση. Επίσης μεγάλη προσοχή απαιτείται και για υποψηφίους με διαβήτη, ιστορικό ερπητικής νόσου η σοβαρή ξηροφθαλμία.

Οι νόσοι του κολλαγόνου περιλαμβάνουν τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, τον ερυθηματώδη λύκο, το σύνδρομο Sjogren και τις οροαρνητικές σπονδυλοαρθρίτιδες. Η συχνότερη εκδήλωση των παθήσεων αυτών είναι η ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα.

Παθήσεις του κερατοειδή και διαθλαστική χειρουργική

Σημαντικό ρόλο στη διενέργεια διαθλαστικής χειρουργικής παίζουν και οι παθήσεις του κερατοειδή οι οποίες χωρίζονται σε αυτές του πρόσθιου τμήματος, του στρώματος και του οπίσθιου τμήματος.

Δυστροφία στον κερατοειδή μπορεί να προκαλέσει απώλεια της διαφάνειας του και επομένως θολή όραση. Εμφανίζονται σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι συνήθως γενετικές και εξελίσσονται αργά. Λόγω της ιδιαιτερότητας τους και της σοβαρότητας αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για διαθλαστική επέμβαση. Επομένως για τη σωστή επιλογή του ασθενούς θα πρέπει να δίδεται μεγάλη προσοχή και στο ιατρικό ιστορικό (συστηματικό και οφθαλμολογικό) καθώς επίσης και στον προεγχειρητικό έλεγχο.

Ροδούλα Τσοπουρίδου
Τεχνικός laser διαθλαστικής χειρουργικής