Διαθλαστική Χειρουργική και Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς

Μέχρι πρόσφατα, υπήρχε η αντίληψη ότι οι επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής (LASIK) για τη διόρθωση μυωπίας σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς. Κι αυτό γιατί πιστεύονταν ότι οι εμβιομηχανικές αλλαγές στην επιφάνεια του κερατοειδούς, τόσο με την εφαρμογή αναρρόφησης (suction), όσο και με την εφαρμογή του κυρίως λέιζερ για τη διόρθωση της μυωπίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές στη συμπεριφορά του υαλοειδούς, αποκόλληση του υαλοειδούς και πιθανόν ρωγμή στον αμφιβληστροειδή και ίσως αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

Ωστόσο, πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν λίγους μήνες στο έγκριτο περιοδικό της Διεθνούς Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (Journal of Refractive Surgery, Αύγουστος 2019) αναφέρει πως δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ των επεμβάσεων διόρθωσης της μυωπίας και της εμφάνισης αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς. Συνεπώς, οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση διόρθωσης της μυωπίας τους δεν πρέπει να ανησυχούν παραπάνω. Ο σωστός προεγχειρητικός έλεγχος εξασφαλίζει τον εντοπισμό περιοχών ύποπτων για αποκόλληση στον αμφιβληστροειδή και την έγκαιρη προφύλαξή τους.

Παρόλα αυτά, οι μύωπες, είτε πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση διαθλαστικής χειρουργικής είτε όχι, καλό είναι να έχουν κατά νου ότι ανήκουν σε ομάδα ελαφρώς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς. Πρέπει συνεπώς να ελέγχουν τον αμφιβληστροειδή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα (βυθοσκόπηση) και να απευθύνονται στο θεράποντα ιατρό τους με την εμφάνιση οποιουδήποτε ύποπτου συμπτώματος.

ΜυωπίαΑποκόλληση Αμφιβληστροειδούς – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC

 

Ευστάθιος Λιάζος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος