Διεθνές Συνέδριο Femtosecond Laser Surgery – Κάιρο Αιγύπτου

Ο Βασίλης Λιαράκος ήταν επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής στο Διεθνές Συνέδριο Femtosecond Laser Surgery που έλαβε χώρα στο Κάιρο.

Έδωσε 3 διαλέξεις πάνω σε θέματα Μεταμοσχεύσεων Κερατοεδούς, μεταξύ των οποίων και την Key Lecture (http://www.femto-eg2015.org ).

Στο Συνέδριο προσεκλήθησαν και παρέστησαν μεταξύ άλλων και ο Zoltan Nagy, πρωτεργάτης της χειρουργικής με Femtosecond laser, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS) Roberto Bellucci, ο Matteo Piovella και άλλοι διεθνώς καταξιωμένοι ομιλητές.