Διεθνή πρότυπα

Η EyeDayClinic είναι πιστοποιημένη για τη διαχείριση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών  με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 Νο 010140268, από την  TÜV AUSTRIA Hellas, η οποία είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα και το  περιβάλλον.

ISO 2017 -9001

Επίσης, είναι  η πρώτη μονάδα υγείας στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει πιστοποίηση για τη διαχείριση ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών κατά το εξειδικευμένο πρότυπο ΕΝ15224:2012.

ISO 2017 – 15224