Διόρθωση Υψηλής Μυωπίας

Διόρθωση Υψηλής Μυωπίας με την χρήση τορικών ενδοφακών ICL

Η Ασθενής προσήλθε με μυωπία:

-14.00 sph-3.00 cyl
-13.50 sph- 3.50 cyl

Την επόμενη μερα η ασθενής είχε όραση 10/10.

(Αυτό το βίντεο περιέχει ευαίσθητο υλικό το οποίο κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το θεωρήσουν επιθετικό ή και ενοχλητικό.)

https://www.youtube.com/watch?v=4BjejPCE8r0