Έγχρωμη Φωτογραφία Βυθού

Αφορά την  έγχρωμη φωτογράφηση του οπισθίου τμήματος του οφθαλμού, που συμπεριλαμβάνει τον αμφιβληστροειδή, το οπτικό νεύρο, την ωχρά κηλίδα και τα αγγεία του οφθαλμού.

Φωτογραφία Βυθού

Φωτογραφία Βυθού

Γίνεται με τη χρήση ειδικών ψηφιακών απεικονιστικών μηχανημάτων και φωτογραφικών μηχανών, τα οποία η EYE DAY CLINIC διαθέτει.

Η έγχρωμη φωτογράφηση μας επιτρέπει την καταγραφή της παρούσας κατάστασης του οφθαλμού και τη σύγκριση με μελλοντικές εξετάσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται μυδριατικές σταγόνες και μπορεί να προκαλέσουν θόλωση στην όραση του ασθενούς για λίγες ώρες.