Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας και Επέμβαση Καταρράκτη

επεμβαση καταρρακτη εκφυλιση ωχρας κηλιδας

Ένα εύλογο ερώτημα των ασθενών μας είναι αν η εκφύλιση ωχράς κηλίδας επηρεάζεται από την επέμβαση καταρράκτη, ή το ανάποδο, αν μια επέμβαση καταρράκτη επιταγχύνει την εμφάνιση της εκφύλισης ωχράς κηλίδας.

Συμφωνα με αρκετές πλέον μελέτες σχετικά με αυτό το θέμα διαπιστώνεται ότι οι 2 καταστάσεις είναι ανεξάρτητες και ανεπηρέαστες μεταξύ τους. Η ωχρά κηλίδα και η πιθανή εξέλιξη της σε εκφύλιση είναι περισσότερο προδιαγεγραμμένη από γενετικούς παράγοντες σε συνδιασμό με συνήθειες όπως το κάπνισμα, ενώ η παρουσία ή μη του καταρράκτη δεν επηρεάζει την πορεία της.

Ένα πρόβλημα που συναντάμε ωστόσο σε ασθενείς που μας επισκέπτονται στην κλινική μας, είναι να κατηγορείται μια καθόλα επιτυχημένη επέμβαση καταρράκτη για το κακό επίπεδο της όρασης, για το οποίο όμως κυρίαρχο ρόλο παίζει η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Αυτό οφείλεται σε μάλλον παρανόηση, ελλειπή ισως προεγχειρητικό έλεγχο καταρράκτη ή διάγνωση της ύπαρξης εκφύλισης και σταδιοποίησης της, καθώς τέλος και από υπερβολικές ελπίδες για το επίπεδο της όρασης που μπορεί να περιμένει κανείς σε έδαφος των παραπάνω παθήσεων.

Απαιτείται τόσο από τον ιατρό όσο και από τον ασθενή να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες για το αποτέλεσμα μιας χειρουργικής επέμβασης ως μέρος ενός σωστού προεγχειρητικού ελέγχου, ώστε ο ασθενής να γνωρίζει τι μπορεί να περιμένεί. Σε κάθε περίπτωση η συνηπαρξη και των δυο παθήσεων δυσχεραίνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και χρήζουν αντιμετώπισης.

 Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC 


 

Βασίλειος Παπασταύρου MD, MRCOphth, FEBO

Χειρουργός Οφθαλμίατρος