Ηλικιακή Eκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

H Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) είναι μία από τις κύριες αιτίες απώλειας όρασης σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Ωχρά Κηλίδα Εκφύλιση

Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Υπάρχουν δύο μορφές Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας:

  • Η ξηρού τύπου Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας και
  • Η υγρού (εξιδρωματικού) τύπου Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας.

Η ξηρού τύπου αποτελεί το 85% των περιστατικών Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας. Οι φωτοϋποδοχείς στο κέντρο του αμφιβληστροειδή καταστρέφονται. Αυτό οδηγεί σε μείωση της κεντρικής όρασης γεγονός που επηρεάζει σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το διάβασμα και η οδήγηση. Η Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας ξηρού τύπου μπορεί να μεταπέσει στην υγρού τύπου Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας.

Στην Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας υγρού (ή εξιδρωματικού) τύπου παθολογικά αγγεία αναπτύσσονται κάτω από τον αμφιβληστροειδή, στο χοριοειδή χιτώνα, στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν οίδημα, αιμορραγία και τελικά ουλή στην ωχρά κηλίδα. Αυτό συνεπάγεται σοβαρή απώλεια της κεντρικής όρασης, κεντρικό σκότωμα ή εμφάνιση μεταμορφοψίας (οι ευθείες γραμμές φαίνονται κυματιστές).Επειδή η ωχρά κηλίδα βρίσκεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδή, στην εκφύλιση της ωχράς κηλίδας η περιφερειακή όραση μένει αναλλοίωτη.

Όραση ασθενή με Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας στον πίνακα Amsler

Όραση ασθενή με ΗΕΩ στον πίνακα Amsler

Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία της Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας είναι μεγάλης σημασίας. Για το λόγο αυτό, αν εμφανίσετε αλλαγές στην όρασή σας, επικοινωνήστε μαζί μας.