Ελκτική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Η Ελκτική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς αποτελεί την τελική μορφή διαβητικής αμφιβληστροπάθειας. Εϊναι σπάνια στις μέρες μας και σε χώρες με δομημένα πρωτοκολλα παρακολούθησης του διαβητικού ασθενούς. Τυγχανει ωστόσο στις μέρες μας να αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις με σκοπό την αποτροπή της πλήρους απώλειας της όρασης.

Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς προκαλείται απο την τάση και έλξη που προκαλούν επιαμφιβληστροειδικές μεμβράνες απο χρόνια ύπαρξη νεοαγγείωσης στα διαβητικά μάτια. Ως συνέπεια προκαλείται απώλεια της όρασης και μόνιμη βλάβη του αμφιβληστροειδούς.

Η χειρουργική αντιμετώπιση έγκυται στην προσεκτική αφαίρεση των μεμβρανών δίχως την δημιουργία ρωγμών στον αμφιβληστροειδή, και την αποκατάστασή του κατα το δυνατόν καλύτερα. Η επέμβαση συνδιάζεται με χρήση φωτωπηξίας ενω μπορεί να απαιτηθεί και επανεπέμβαση είτε αφαίρεσης επιπωματικού μέσου (σιλικόνης), είτε λογω δημιουργίας νέων ρωγμων.

Ενα παράδειγμα τέτοιας επέμβασης είναι το παρακάτω:

Βασίλειος Παπασταύρου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

EYE DAY CLINIC – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας