Ενδοθηλιομέτρηση

Στη μονάδα μας η ενδοθηλιομέτρηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη διαδικασία του προεγχειρητικού ελέγχου του καταρράκτη. Με  τη συγκεκριμένη εξέταση μετράται η διάμετρος, η μορφολογία και ο αριθμός των ενδοθηλιακών κυττάρων.

Ενδοθηλιόμετρηση

Ενδοθηλιόμετρηση