Ενδοϋαλοδικά Υλικά Επιπωματισμού

Στις επεμβάσεις υαλοειδεκτομής, κυρίως σε παθήσεις αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς και οπής ωχράς, είναι απαραίτητη η χρήση υλικών αντικατάστασης του αφαιρούμενου υαλοειδούς σώματος προκειμένου να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης.

Τα υλικά αυτά είναι είτε προσωρινά, είτε ημιμόνιμα. Οι δυο μεγάλες κατηγορίες είναι τα αέρια και οι σιλικόνες.
Ανάλογα τις απαιτήσεις της κάθε επέμβασης, γίνεται και η επιλογή των παραπάνω υλικών όπου υπάρχουν και οι ενδείξεις χρήσης τους.

Υπάρχουν 3 τύποι αερίων (SF6, C2F6, C3F8)(πέραν της χρήσης φιλτραρισμένου αέρα), με την κυριότερη διαφορά τους την διάρκεια παραμονής τους εντός της υαλοειδικής κοιλότητας με το SF6 να παραμένει 2 εβδομάδες, το C2F6 4 εβδομάδες, και το C3F8 6 εβδομάδες κατά μέσο όρο. Η αντικατάσταση του αερίου γίνεται με φυσιολογικούς οργανικούς μηχανισμούς μέσω απορρόφησης του αερίου από το αγγειακό δίκτυο του αμφιβληστροειδούς.

Στην κατηγορία των σιλικονών, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι, οι λεγόμενες ελαφριές και οι βαριές σιλικόνες που με τη σειρά τους έχουν ποικίλες ρευστότητες. Συνήθως χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει μια περισσότερο επιπλεγμένης πάθηση, και απαιτείται εκ νέου μια μικρής έκτασης χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί η σιλικόνη.

Τέλος υπάρχουν νέα πειραματικά είδη επιπωματισμού όπως παραγωγή σύνθετων υδρο-gel με σκοπό την μακροχρόνια αντικατάσταση του υαλώδους σώματος, χρήση κάψουλας που μπορεί να γεμίσει με σιλικόνη για οφθαλμικά τραύματα, ενώ έρευνες πάνω σε γενετική παραγωγή υαλοειδούς σώματος βρίσκονται καθοδόν.

Στην κλινική μας, διαθέτουμε όλα τα παραπάνω είδη επιπωματισμού για τις επεμβάσεις υαλοειδεκτομής, γεγονός που μας δίνει την ευελιξία να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε λογής πάθηση που απαιτεί το οπίσθιο ημιμόριο.

 

Βασίλειος Παπασταύρου – Ευστάθιος Λιάζος

Χειρουργοί Οφθαλμίατροι 

Τμήμα Χειρουργικής Βυθού – EYE DAY CLINIC

 

 

Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC