Επέμβαση Συρραφής Παρεκτοπισμενου Ενδοφακου- Video

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την EYE DAY CLINIC η επιλογή του χειρουργικού video του Dr Evripidis Sykakis από τον Robert H. Osher για δημοσίευση στο video journal of cataract, refractive and glaucoma surgery:

Αυτό το βίντεο περιέχει ευαίσθητο υλικό το οποίο κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το θεωρήσουν επιθετικό ή και ενοχλητικό.
This video contains sensitive content which some people may find offensive or distrurbing.

https://vjcrgs.com/volume35-issue3/dislocated-iol-2