Επιδείνωση ωχροπάθειας μετά από διακοπή του φαρμάκου Pentosan Polysulfate

Το Pentosan Polysulfate είναι φαρμακευτική ουσία χορηγούμενη για την αντιμετώπιση της διάμεσης κυστίτιδας. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί εργασίες οι οποίες περιγράφουν διαταραχές στην περιοχή της ωχράς κηλίδας μετά από χρήση του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Η κλινική εικόνα συχνά είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωσθεί από την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ή τις δυστροφίες τύπου pattern. Επίσης, μένει να απαντηθούν ερωτήματα όπως εάν υπάρχει ασφαλής ημερήσια ή συνολική δόση και ποια είναι αυτή.

Σχετικές Μελέτες

Πρόσφατα στο Jama Ophthalmology oι Jung et al αναφέρθηκαν, με αναδρομική μελέτη, στην πιθανή εξέλιξη της ωχροπάθειας από Pentosan Polysulfate δύο έτη μετά την διακοπή του φαρμάκου. Δώδεκα ασθενείς (23 οφθαλμοί) εξετάστηκαν με διάμεσο χρόνο της αρχικής εξέτασης από τη διακοπή της αγωγής τα 0.6 έτη. Εννέα οφθαλμοί με αρχική πλήρη ατροφία μελάγχρου επιθηλίου και έξω αμφιβληστροειδικών στιβάδων παρουσίασαν διάμεση αύξηση της ατροφίας κατά 0.23 mm/έτος. Δύο οφθαλμοί χωρίς αρχική ατροφία ανέπτυξαν πλήρη ατροφία.

Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η ωχροπάθεια από Pentosan Polysulfate μπορεί να παρουσιάσει επιδείνωση ακόμα και μετά την διακοπή του φαρμάκου.

Αθανάσιος Ι. Κωτσόλης
Χειρουργός οφθαλμίατρος