Τμήμα Κερατοειδούς & Μεταμοσχεύσεων

Casia Tomey SS-1000

H  μοναδική τομογραφία στο χώρο της απεικόνισης του προσθίου ημιμορίου με SWEPT SOURCE τεχνολογία στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένη στην EYE DAY CLINIC. To Casia είναι ένα πολύτιμο πολυεργαλείο στα χέρια του οφθαλμιάτρου χειρουργού κερατοειδούς, και όχ...