Τμήμα Ωχράς Κηλίδας & Αμφιβληστροειδούς

OCT Αγγειογραφία – Angiovue

H EYE DAY CLINIC ήταν η πρώτη μονάδα που υιοθέτησε την καινούργια, πρωτοποριακή απεικονιστική τεχνική, που ονομάζεται  OCT-αγγειογραφία. Πρόκειται για μια μέθοδο που παρέχει υψηλής αντίθεσης εικόνες της ροής του αίματος των αγγείων του αμφιβληστ...