Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες

Δημήτριος Λαδάς

Ο Οφθαλμίατρος Δημήτριος Λαδάς εξειδικεύεται στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ενδοφθάλμιων φλεγμονών.

Ευστάθιος Λιάζος

Ο οφθαλμίατρος Ευστάθιος Λιάζος είναι εξειδικευμένος στη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων του υαλοειδούς, αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας.

Δήμητρα Λιούμη

Η χειρουργός οφθαλμίατρος Δήμητρα Λιούμη είναι απόφοιτος της ιατρικής σχολής της Αθήνας.

Αριστείδης Μαντζούνης

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Αριστείδης Μαντζούνης είναι εξειδικευμένος στη χειρουργική του προσθίου ημιμορίου.

Ηλίας Παπανδρέου

Ο ιατρός Παπανδρέου Ηλίας είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα».

Γιώργος Μπεκρής

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Γιώργος Μπεκρής σπούδασε στην ιατρική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Στέλλα Μπλαζάκη

Οφθαλμίατρος με εμπειρία στις παθήσεις της ωχράς κηλίδας και του αμφιβληστροειδούς καθώς και στις εκτατικές και διαθλαστικές ανωμαλίες του κερατοειδούς.

Ειρήνη Μπουτούρη

Η Ειρήνη Μπουτούρη είναι μέλος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς.

Κωνσταντίνος Παπαδέδες

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Παπαδέδες Κωνσταντίνος εξειδικεύεται στην Παιδοφθαλμολογία και τον Στραβισμό ενηλίκων και παιδιών.

Ευριπίδης Συκάκης

Ο Ευριπίδης Συκάκης είναι οφθαλμίατρος με εξειδίκευση στη χειρουργική του γλαυκώματος, του καταρράκτη και στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς.