Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες

Αικατερίνη Χατζημιχάλη

Η χειρουργός οφθαλμίατρος Αικατερίνη Χατζημιχάλη φοίτησε στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας.