Τμήμα Φλεγμονών

Δημήτριος Λαδάς

Ο Οφθαλμίατρος Δημήτριος Λαδάς εξειδικεύεται στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ενδοφθάλμιων φλεγμονών.