Τμήμα Γλαυκώματος

Ευριπίδης Συκάκης

Ο Ευριπίδης Συκάκης είναι οφθαλμίατρος με εξειδίκευση στη χειρουργική του γλαυκώματος, του καταρράκτη και στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς.

Αθανάσιος Βέργαδος

Ο Αθανάσιος Βέργαδος είναι οφθαλμίατρος με εξειδίκευση στη χειρουργική του γλαυκώματος και του καταρράκτη.