Τμήμα Κερατοειδούς - Μεταμοσχεύσεων

Βασίλειος Λιαράκος

Χειρουργός κερατοειδούς και προσθίου ημιμορίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνικές μεταμοσχεύσεων.