Τμήμα Κερατοειδούς - Μεταμοσχεύσεων

Βασίλειος Λιαράκος

Χειρουργός κερατοειδούς και προσθίου ημιμορίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνικές μεταμοσχεύσεων.

Παναγιώτης Γεωργουδής

O χειρουργός οφθαλμίατρος Παναγιώτης Γεωργουδής εξειδικευεται στις παθήσεις του προσθίου ημιμορίου, του κερατοειδούς και της οφθαλμικής επιφανείας.