Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων το 2003.
Ειδικεύτηκε στην Οφθαλμολογία στη Β’ Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός (2006-2010).

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή του, πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας (ΕΒΟ).