Ο Αθανάσιος Κωτσόλης είναι οφθαλμίατρος εξειδικευθείς σε παθήσεις της ωχράς και του αμφιβληστροειδούς. Έλαβε τη βασική ιατρική του εκπαίδευση στην ιατρική σχολή της Πάτρας και την οφθαλμολογική ειδικότητα στην Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθήνας.

Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Φωτοδυναμική θεραπεία για την αντιμετώπιση χοριοειδικής νεοαγγείωσης της ωχράς κηλίδας με συνοδό αποκόλληση του μελάγχρου επιθηλίου» με βαθμό άριστα.
Έλαβε την εξειδίκευσή του σε παθήσεις της ωχράς και του αμφιβληστροειδούς στο Manhattan Eye, Ear & Throat Hospital, New York, USA υπό τις οδηγίες του Καθηγητή Lawrence Yannuzzi.
Από τον Μάιο του 2004 έως τον Απρίλιο του 2014 ήταν επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα αμφιβληστροειδούς της Α΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Αθήνας. Συνέχισε τη συνεργασία του με το ίδιο τμήμα έως το Νοέμβριο του 2015 ως πανεπιστημιακός υπότροφος.
Από το Σεπτέμβριο του 2004 είναι ιδιώτης οφθαλμίατρος στην περιοχή της Αθήνας.

Είναι μέλος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας, της Ελληνικής Εταιρίας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς και της Ελληνικής Εταιρίας Γλαυκώματος.

Έχει 27 δημοσιεύσεις (25 pubmed) σε Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά καθώς και 11 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά και Εισηγήσεις Ελληνικών Συνεδρίων.

Έχει δώσει 6 διαλέξεις και έχει συμμετάσχει σε 27 στρογγυλές τράπεζες, 7 κλινικά φροντιστήρια, 10 προφορικές ανακοινώσεις και posters σε διεθνή συνέδρια και 23 προφορικές ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια.