Τρέχουσα θέση εργασίας:  

Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α’ Οφθαλμολογικη κλινική ΕΚΠΑ
Υπεύθυνος τμήματος Φλεγμονών
Παθήσεις Βυθού

Διεύθυνση εργασίας: 

Α’ Οφθαλμολογικη κλινική ΕΚΠΑ
Λεωφόρος Μεσογείων 154, Αθήνα, ΤΚ:11527, Ελλάδα

κάτοχος Διδακτορικής διατριβής από τις 24/2/2015

Τίτλος: Ενδουαλοειδική χορήγηση Ranibizumad για τη θεραπεία χοριοειδικής νεοαγγείωσης της ωχράς κηλίδας σε έδαφος αγγειοειδών ταινιών. Μια προοπτική μελέτη.

Υποτροφία

Υποτροφία για αριστεία κατά το τέταρτο έτος σπουδών στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2002)

 • 28/08/2017:Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (επανεγγραφή) με αριθμό 081199
 • 19/08/2015 :Τίτλος Ειδικότητας Οφθαλμολογίας στην Αγγλία
 • 29/05/2014:Τίτλος ειδικότητας οφθαλμολογίας στην Ελλάδα
 • 21/03/2011:Εγγραφή στον Ιατρικό σύλλογο της Αγγλιας (GMC) με αριθμό 7125005
 • 20/02/2007-1/4/2008: Αγροτικο ιατρείο – Καλαμάτα
 • 30/06/2005: Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος
 • 25/04/2005: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με βαθμό 8.2/10 (‘λίαν καλώς’)
 • 1998: Eισαγωγή στην Ιατρική σχολή Ιωαννίνων με Πανελλαδικές Εξετάσεις

Υποεξειδικεύσεις (μετεκπαίδευση) στην Οφθαλμολογία

 • 21/09/2016 – 01/08/2017: Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα οφθαλμολογίας του UCL στο αντικείμενο των ραγοειδιτίδων (Clinical research associate in the UCL institute of ophthalmology in uveitis) και επίτιμος fellow στο Medical retina και uveitis στο Moorfields Eye Hospital του Λονδίνου,UK.
 • 21/09/2015 – 20/09/2016: Fellowship στο Medical retina(Παθήσεις βυθού) and uveitis (ραγοειδίτιδες) στο Moorfields Eye Hospital του Λονδίνου,UK.
 • 6/11/2014 – 30/08/2015: Fellowship στο Medical retina (Παθήσεις βυθού) and uveitis (ραγοειδίτιδες) στο Νοσοκομείο του Sussex του Brighton, UK.

Εδικότητα στην Οφθαλμολογία

 • 5/11/2011 – 5/11/2014: Clinical fellow στην Οφθαλμολογία στο νοσοκομείο του   Sussex, Brighton,UK.
 • 14/04/2008-03/10/2010: Ειδικευόμενος οφθαλμολογίας 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΓΝΑ), Αθήνα, Ελλάδα.

 

 1. Καθήκοντα ως επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα οφθαλμολογίας του UCL στο αντικείμενο των ραγοειδιτίδων uveitis fellow (21/9/2016-21/9/2017),Διευθυντής: Professor Sue Lightman
 • 3 εξωτερικά ιατρεία ραγοειδιτίδας (ενηλίκων) την εβδομάδα
 • 1 παιδιατρικό εξωτερικό ιατρειό ραγοειδίτιδας εβδομαδιαία
 • 1 ημέρα την εβδομάδα έρευνα: Ερευνητής(co-investigator) στην πολυκεντρική μελέτη ’POINT’ (Peri-ocular and INTra-vitreal corticosteroids for uveitic macular Oedema)που διευθύνεται απο το John Hopkins Bloomberg School of Public Health
 • Συμμετοχή ως ερευνητής (co-investigator) στην μελέτη ‘Simvastatin’ στις ραγοειδίτιδες (μονοκεντρική μελετη-UCL)
 • Εκπαιδευτικά καθήκοντα υπο το UCL (διδακτικές παρουσιάσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στις ραγοειδίτιδες και στο medical retina, εποπτεία και αξιολόγησή των σπουδαστών σε εξετάσεις υπό το UCL)
 • Συμμετοχή σε μελέτες υπό την εποπτεία της Prof S.Lightman 
 1. Εξειδίκευση στο Medical Retina(Moorfields Medical Retina Fellowship, 21/9/2015 εως 20/9/2016, συνολική διάρκεια 12 μηνες)
 • Εξωτερικά ιατρεία  ‘high-volume’ σε Διαβήτη, ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας και αποφράξεις φλεβών καθώς και διαγνωση/αντιμετώπιση σπάνιων περιστατικών που παραπέμπονταν στο Moorfields από ολο το Ηνωμένο Βασίλειο (κλινικές υπό τους Prof S.Sivaprasad,Prof T.Peto, C.Egan, R.Hamilton, P.Keane, N.Ochravi)
 • 4 μήνες ειδική εκπαίδευση σε retinal Oncology (υπό τους Prof M.Sagoo και V.Cohen)
 • 4 μήνες ειδική εκπαίδευση σε ocular genetics (υπό τους Prof A.Webster και Prof  M.Micheaelides)
 • 4 μήνες εκπαίδευση στις ραγοειδίτιδες(εξωτερικά ιατρεία υπό τους διακεκριμένους ειδικούς C.Pavesio, S.Lightman, M.Wescott, R.Lee, A.Rees, P.Addison)

      Απεικονιστικές Μέθοδοι Βυθού: 

 • Μεγάλη εμπειρία στην ερμηνεία φλουοραγγειογραφίας και ινδοκυανίνης (κλασικής και wide-field) στο medical retina και στις ραγοειδίτιδες,καθώς και στην ερμηνια OCT, OCT-A, αυτοφθορισμού και multimodal imaging σε παθήσεις βυθού.

      Εκπαιδευτικό έργο:

 • Επίσημες παρουσιάεις περιστατικών Medical retina σε σεμινάρια φλουαργγειογραφίας στο Moorfields.
 • Συμμετοχή σε εβδομαδιαία παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών υπό την εποπτεία του Professor Αlan Bird.
 • Συμμετοχή σε εβδομαδιαία παρουσίαση/συζήτηση περιστατικών στις ραγοειδίτιδες με panel τους παγκοσμίου φήμης ειδικόυς στις ραγοειδίτιδες Carlos  Pavesio,Richard Lee, Mark Westcott.
 • Εβδομαδιαία παρακολούθηση συζήτησης περιστατικών ηλεκτροφυσιολογίας υπό τους Prof G.Holder και Α.Robson.
 • Καθήκοντα on-call για το Medical retina και uveitis(αντιμετώπιση πολύπλοκων περιστατικών οξείας ραγοειδίτιδας και ενδοφθαλμίτιδας)
 • 1 weekly paediatric uveitis  and one adult uveitis clinic clinic under Professor S.Lightman
 • Attending the weekly uveitis formal teaching at Moorfields, presenting and discussing interesting cases
 • Attending Prof Lightman’s team briefing and teaching session once every 2 weeks for 2 months.
 • Dealing with acute uveitis emergencies as part of my on-call duties. I also tried to follow my cases further and document their progress
3. Medical Retina και uveitis fellowship στο Sussex Eye Hospital (Αύγουστος 2014- Αύγουστος 2015, 12 μήνες)

εκπαίδευση/καθήκοντα

 • High-volume εξωτερικά ιατρεία medical retina (AMD, διαβήτης, Αποφράξεις φλεβών)
 • ιατρείο Laser για Διαβήτη
 • ιατρείο ενδουαλλοειδικών εγχυσεων anti-Vegf(Διαβήτης,AMD,αποδράξεις φλεβών)καθώς και χορήγηση Οzurdex
 • Συμμετοχή σε κλινική έρευνα στο Medical Retina.Co-investigator στις πολυκεντικές μελέτες ‘CLARITY’, ’LEAVO’, ’CLEOPATRA’.
 • Εβδομαδιάιο ιατρείο ραγοειδίτιδας υπό την εποπτεία του E.Hughes
 • Εβδομαδιαία γνωμάτευση φλουοραφειοφραφιών και παρουσίαση περιστατικών
 • Εβδομαδιάια γνωμάτεσυη OCT για τις κλινικές ενδουαλλοειδικών εγχύσεων
 • Παρουσίαση περιστατικών και βιβλιογραφική ενημέρωση ώς μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος ειδικεθομένων οφθαλμιάτρων
 • Μηνιαια διδασκαλία στους screeners διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας του Sussex
 • Παρακολούθηση ρευματολογικών εξωτερικών ιατρείων στο Royal Sussex  County Hospital (στο οποία υπάγεται το Sussex Eye Hospital) στα πλαίσια της ευρύτερης εκπαίδευσής στις ραγοειδίτιδες(1 φορά την εβδομάδα για 3μήνες)
 • μία χειρουργική λίστα καταρράκτη εβδομαδιαίως

4.clinical fellow στο Sussex eye hospital (2011-2014)

εκπαίευση/καθήκοντα

 • 2-3 Ιατρεία επειγόντων περιστατικών εβδομαδιαία
 • 2-3 εξωτερικά ιατρεια γλαυκώματος εβδομαδιαία
 • 2 εξωτερικά ιατρεία medical retina εβδομαδιαία
 • 1 εξωτερικό ιατρείο κερατοειδούς εβδομαδιαία
 • 1 εξωτερικό ιατρείο ραγοειδίτιδας εβδομαδιάια
 • 1 ιατρείο ενδουαλλοειδικών εγχύσεων εβδομαδιαία
 • 1 Ιατρείο Yag laser (καψουλοτομές-ιριδοτομές)
 • 1 εφημεία εβδομαδιαία (5μμ-9πμ) καθώς και ένα Σαββατοκύριακο εφημείας ανά 6 εβδομάδες (2011-2014, για 3 έτη)
 • εβδομαδιαία χειρουργεία καταρράκτη
Χειρουργική εμπειρία 2011-2017

 • χειρουργεία καταρράκτη
 • χορήγηση ενδουαλλοειδικών εγχύσεων (anti-Vegf/triamcinolone)
 • χορήγηση ενδοϋαλλοειδικών εμφυτεύμάτων ozurdex
 • εφαρμογή Argon laser αμφιβληστροειδούς (ρωγμές/focal/PRP)
 • χορήγηση περιβόλβιων ενέσεων στεροειδών
 • εφαρμογή Yag laser(καψουλοτομες/ιριδοτομές)
Ερευνητική εμπειρία

 •   21/09/2016 – 01/08/2017 Λονδίνο: Ερευνητής (Co-investigator) στην πολυκεντρική μελέτη ‘POINT’ και μονοκεντρική μελέτη ‘SU’ στις ραγοειδίτιδες.
 • 5/11/2014-30/08/2015 ως Medical Retina fellow  στο Sussex Eye Hospital

Ερευνητής (Co-investigator) στις πολυκεντρικές μελέτες ‘LEAVO’ ,’ CLARITY’ ,’ CLEOPATRA’ 

Διδακτική εμπειρία

 •   Διδασκαλία σε σεμινάρια στο UCL στο Medical Retina και τις ραγοειδίτιδες
 •   Τακτική Παρουσίαση περιστατικών και βιβλιογραφική ενημέρωση 
 •   Διδασκαλία σε Fellows, μεταπτυχιακούς σπουδαστές οφθαλμολογίες, ειδικευόμενους οφθαλμολογίας, νοσηλευτές και φοιτητές ιατρικής.

Τηλ. Ιατρείου: 2107210213

Διεύθυνση Σισίνη 23, Ιλίσια

Laser Μυωπίας