Αποφοίτησε το 2003 από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «λίαν καλώς».

Ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου στο ΠΙ Σφακοπηγαδίου του Ν . Χανίων.

Ειδικεύτηκε στην Οφθαλμολογία στην Οφθαλμολογική Κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών (2006-2010). Στο διάστημα 2005-2006 παρακολούθησε το τμήμα παθήσεων της ωχράς της Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Αττικού Νοσοκομείου.