Ο οφθαλμίατρος Ευστάθιος Λιάζος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Το 1997 εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ΄όπου αποφοίτησε το 2003.

Την περίοδο 2004-2009 ειδικεύθηκε στην Οφθαλμολογία στη Μεγάλη Βρετανία, στην Πανεπιστημιακή κλινική του νοσοκομείου του Liverpool. Στα πλαίσια της εκπαίδευσής του, απέκτησε σημαντική εμπειρία στην παθολογία του αμφιβληστροειδούς, τις ενδοφθάλμιες φλεγμονές και τους οφθαλμικούς όγκους, εργαζόμενος δίπλα στους καθηγητές Simon Harding και Bertil Damato.

Τον Μάιο του 2009, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων στο Παρίσι, έλαβε τον τίτλο του Fellow of the European Board of Ophthalmology (FEBOphth).

Την ίδια περίοδο, εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα βυθού της Α΄Πανεπιστημιακής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τον Καθηγητή Ιωάννη Λαδά.
Aπό τον Αύγουστο του 2009 έως το Σεπτέμβριο του 2010 εξειδικεύθηκε στη χειρουργική του υαλοειδούς και αμφιβληστροειδούς στην Πανεπιστημιακή Κλινική του King’s College Hospital του Λονδίνου ως έμμισθος Vitreoretinal Fellow. Στο διάστημα αυτό εργάσθηκε δίπλα στον καθηγητή Timothy Jackson, πρωτοπόρο στην εφαρμογή βραχυθεραπείας για την αντιμετώπιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και εφάρμοσε τη θεραπευτική αυτή προσέγγιση σε πλήθος ασθενών, με πολύ καλά αποτελέσματα.

Από τον Οκτώβριο του 2010 έως το Νοέμβριο του 2011 συνέχισε την εξειδίκευσή του στη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς στο Royal Liverpool University Hospital, δίπλα στους καθηγητές David Wong και Heinrich Heimann.

Μετά από επταετή παραμονή στη Μεγάλη Βρετανία και έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 επεμβάσεις αμφιβληστροειδή και ωχράς κηλίδας, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και ιδιωτεύει.

Στα πλαίσια του ερευνητικού του έργου, έχει δημοσιεύσει μελέτες του σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Είναι υποψήφιος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

 • Siluron 2000 for the treatment of retinal detachment
  L. Konstantinidis, E. Liazos, H. Heimann, T. Stappler
  (Greafes Arch Cl Exp Ophthalmol, submitted for publication)
 • Intravitreal tissue plasminogen activator (TPA), perfluoropropane (C3F8), and ranibizumab or photodynamic therapy for large submacular hemorrhage secondary to wet age-related macular degeneration.
  E.Papavasiliou, D. Steel, E. Liazos, T. Jackson
  (Retina, accepted)
 • Retinal Displacement after Vitrectomy
  E. Liazos, E. Papavasiliou, S. Sivaprasad
  (Ophthalmology 2011 Mar; 118(3):603-603 e2)
 • Perception of tilt following counter-rotation surgery
  J. Mehta, D. Wong, D. Farnell, T. Stappler, E. Liazos
  Clin Experiment Ophthalmol. 2010 Apr; 38(3):284-291)
 • Warfarin and intra-vitreal injections: Practice in the United Kingdom
  E.Liazos, C. Baddon, N. Kumar.
  (Poster, American Academy of Ophthalmology, 2009)
 • Changes in intraocular pressure following diagnostic mydriasis with tropicamide
  E. Liazos, N. Kumar
  (Poster, American Academy of Ophthalmology, November 2008)
 • Spontaneous resolution of Diabetic Macular Oedema after discontinuation of thiazolidenediones
  E Liazos, D M Broadbent, N Beare, N Kumar
  (Diabet Med. 2008 Jul; 25(7): 860-862)
 • A guide to the removal of heavy silicone oil
  T Stappler, R Williams, SK Gibran, E Liazos, D Wong
  ( Br J Ophthalmol. 2008 Jun;92(6):844-47)
 • Macular Translocation Surgery: Computer Simulation of Visual Perception
  D. Wong, S. Liazos, J. Mehta ,D.J.J. Farnell
  (Greafes Arch Cl Exp Ophthalmol, 2008 Jun;246(6):831-836)
 • Changes in intraocular pressure following diagnostic mydriasis with tropicamide
  E. Liazos, N. Kumar
  (Clin Ophthal, under review)
 • The long and short of removal of heavy silicone oil
  T. Stappler, E. Liazos, D. Wong
  (Poster, ARVO, Miami, USA, April 2006)
 • Comparison of 2 Vs 4 muscle counter-rotation surgery following Macular Translocation with 360 retinotomy (MT360)
  B.J.Young, J.M.Wylie, S.H.D.Wong, S.Liazos, J.Mehta.
  (Poster, ARVO, Miami, USA, April 2006)

Ελεύθερες ανακοινώσεις σε συνέδρια:

 • How many investigations does it take to diagnose a PVD?
  (BEAVRS, Nοέμβριος 2011, Canterbury, UK)
 • Siluron 2000 για την αντιμετώπιση ρηγματογενούς αποκόλλησης αμφ/δούς
  (43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Μάιος2011)
 • Intravitreal Bevacizumab and cyclodiode laser for the management of neovascular glaucoma secondary to ischaemic retinal diseases
  R. Batra, E.Liazos, T.Stappler
  ( Royal College of Ophthalmologists Annual Meeting, Μάιος 2009)
 • Pathogenesis of Uveal Effusion Syndrome: Scleral permeability and suprachoroidal albumin concentration.
  (BEAVRS, Nοέμβριος 2009, Amsterdam)
 • Bevacizumab and cyclodiode laser for the management of neovascular glaucoma secondary to ischaemic retinal diseases
  (Oxford Congress 2009)
 • Intraoperative and postoperative complications in cataract surgery for the period November –December 2007
  St Paul’s Eye Unit, Royal Liverpool University Hospital
  (Αudit, Ιανουάριος 2008)
 • The role of heavy silicone oil in the treatment of retinal detachment
  (41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ιούνιος 2008)
  The role of OCT and autofluorescence in the diagnosis of X-Linked Juvenile Retinoschisis
  (41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ιούνιος 2008)
  Comparison of accuracy of biometry in vitrectomised and non-vitrectomised eyes
  St Paul’s Eye Unit, Royal Liverpool University Hospital
  (Αudit, Ιούνιος 2008)
 • Ακρίβεια και ειδικότητα της βιομετρίας μετά από βιτρεκτομή
  (41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ιούνιος 2008)
 • Ιntraoperative and postoperative complications in cataract surgery for the period March – August 2006
  St Paul’s Eye Unit, Royal Liverpool University Hospital
  (Audit, Οκτώβριος 2006)
 • Macular relocation surgery and visual perception
  (39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ιούνιος 2006)
 • Macular Translocation Surgery and Visual Perception
  (BEAVRS, Cheltenham, 3-4 November 2005)
 • Use of 5FU post-operatively after trabeculectomy
  (38ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ιούνιος 2005)
 • Complications during cataract surgery in the period 1993-2003 in 251 HAF General Hospital
  (37ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ιούνιος 2004)
  IOP reduction following cataract surgery
  (37ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ιούνιος 2004)
 • Changes in corneal thickness and IOP in patients operated with phacoemulsification
  (37ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ιούνιος 2004)