Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Γιώργος Μπεκρής σπούδασε στην ιατρική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Έχει εκτελέσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό επεμβάσεων καταρράκτη.